มหาวิหารเซนต์บาซิล

มหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นมหาวิหารตั้งอยู่ในบริเวณของจัตุรัสแดง เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย ในช่วงสมัยศตวรรษที่ 15 หรือราวปี ค.ศ. 1552 มหาวิหารแห่งนี้ซึ่งทางพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลจากการสงครามที่รบกันที่เมืองคาซาน มหาวิหารนั้นมีรูปทรงที่แปลกตาและมีความสวยงาม แตกต่างจากมหาวิหารอื่นๆของโลก โดยตัวอาคารประกอบด้วยโดมทั้งหมด 8 โดม ล้อมรอบโดมที่ 9 ซึ่งอยู่ตรงกลาง เมื่อมองจากด้านบนแล้วจะมองเห็นอาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม มหาวิหารเซนต์บาซิล จัดว่าเป็นมหาวิหารที่มีความสวยงามและมีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาและมีความสวยงามมาก ซึ่งสร้างขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณอันได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ารัสเซียนกอธิก หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธิพลจากยุโรปตะวันตก ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนกำลังลุกไหม้บนปลายลำเทียน ส่งความโชติช่วงชัชวาลเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าบนสวรรค์ ซึ่งถูกออกแบบโดย สถาปนิกชื่อปอสต์นิค ยาคอฟเลฟ ได้ออกแบบและควบคุมการสร้างมหาวิหารแห่งนี้

มหาวิหารเซนต์บาซิล นอกจากจะมีการออกแบบของสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้ว การใช้สีสันของอาคารยังถูกทาด้วยสีสันที่สวยงามและโดดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้อย่างมาก ปัจจุบันมหาวิหารเซนต์บาซิล นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของรัสเซียและมีความงดงามมากในพื้นที่จัตุรัสแดง

จัตุรัสแดง

จัตุรัสแดง เป็นสถานที่สำคัญของประเทศรัสเซียและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของโลกเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซียอีกด้วย จัตุรัสแดง เป็นจัตุรัสกลางเมืองตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย มีเนื้อที่ประมาณ 23,100 เมตร จัตุรัสแดง เป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญของกรุงมอสโกนอกจากนี้แล้วยังเป็นจุดตัดของถนนหลายสายที่สำคัญของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงยังเป็นสถานที่ตั้งสำคัญของกรุงมอสโกอย่างเช่น มหาวิหารเซนต์เบซิล และสุสานวลาดิมีร์ เลนินอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นแลนด์มาร์คที่มีความสวยงามที่สุดของกรุงมอสโก อันที่จริงแล้วชื่อของจัสตุรัสแดงนั้นหลายๆคนเข้าใจผิด คำว่าแดงนั้นไม่ได้มาจากสีของอิฐในบริเวณจัตุรัส ความจริงคำว่าแดงมาจากคำในภาษารัสเซียดั้งเดิมซึ่งมีความหมายว่า สวยงาม ต่อมาได้มีภาษารัสเซียใหม่ที่แปลว่า สีแดง นั่นเอง

จัตุรัสแดง นับว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ของกรุงมอสโก ถูกตั้งขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 15 ในสมัยของพระเจ้าอีวานมหาราช ภายใต้พระราชโองการให้มีการสร้างจัตุรัสแดงขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยแก่พระราชวังเครมลิน โดยมีการสร้างกำแพงก่อด้วยอิฐสีแดงโดยรอบเพื่อใช้ป้องกัน นอกจากนี้แล้วจัตุรัสแดงในสมัยนั้นยังเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ต่อมาในช่วงสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 ได้มีการสร้าง มหาวิหารเซนต์เบซิล ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจัตุรัสแดง พื้นที่ของจัตุรัสแดงถูกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากการรุกรานของฝรั่งเศสโดยนโปเลียน ทำให้พื้นที่บริเวณจัตุรัสได้รับความเสียหายหนัก พื้นที่ของจัตุรัสแดงก็ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมา จัตุรัสแดงนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1990

รวมจุดเด่นที่เที่ยวในกรุงโรมที่ต้องมาเช็คอิน

   สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในยุโรปนั้น กรุงโรม คือเมืองหนึ่งในยุโรปที่ต้องมีคนพูดถึงมากนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมเก่าแก่ สถานที่โบราณต่างๆ ทำให้กรุงโรมถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ควรเที่ยว หากมากรุงโรมแล้วต้องมาเช็คอินตามจุดเด่นของเมืองดังนี้

-จัตุรัสนาโวนา ลานกว้างประกอบด้วยอาคารที่มีศิลปะที่สวยงาม รวมถึงลานน้ำพุให้พักผ่อนและถ่ายรูปเช็คอิน จัตุรัสแห่งนี้เป็นลานกว้างสำหรับนั่งพักผ่อน ท่ามกลางน้ำพุ รูปปั้นศิลปะที่สวยงาม รวมถึงที่แห่งนี้ยังมีการแสดงและศิลปินต่างๆที่มาวาดรูปให้เราได้ซื้อติดตัวกลับบ้านด้วย

– วิหารแพธีออน วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วง 27 ปีก่อนคริสตกาลโดยมาร์คัส กอกริปปา โดยยังคงศิลปะที่สวยงามมากซึ่งการออกแบบอาคารนับว่าสวยงามตระกาลตายิ่งนัก สิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้คือประตูทางเข้าที่ทำจากโลหะสีบรอนซ์ทองที่มีน้ำหนักถึง 20 ตัน โดยในช่วงยุคกลางนั้นวิหารแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ทางคริสต์ศาสนา และยังประกอบด้วยที่ฝังศพของกษัตริย์และคนสำคัญของอิตาลี

– น้ำพุเทรวี่ น้ำพุที่มีชื่อเสียงและเริ่มเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in the Fountainด้วยความสวยงามของน้ำพุท่ามกลางสถาปัตยกรรมที่งดงามจนกลายเป็นสถานที่หนึ่งที่มีคู่รักมาเดทกันในที่แห่งนี้ นับว่าความสวยงามโรแมนติกจึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

– บันไดสเปน สถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก ลานบันได้กว้างมากจึงเหมาะแก่การถ่ายวันนาบีอย่างมาก ซึ่งนอกจากเราจะมาถ่ายรูปเช็คอินที่บันไดสเปนนี้แล้ว ยังมีร้านค้าต่างๆให้ช้อปปิ้งกลับติดไม้ติดมือไปด้วย